PRAWO BUDOWLANE

„Twoja inwestycja życia – pewny i legalny Dom na przyszłość”

mec. Adam Czaja

Zadzwoń do mnie lub napisz:

+48 575 423 844

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1 lok. 109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
biuro@mecenaskrakow.pl

PRAWO BUDOWLANE

Już dzisiaj albo w najbliższej przyszłości planujesz zakup nieruchomości i realizowanie na niej swojego wymarzonego domu? A może zamierzasz nadbudować, rozbudować lub przebudować posiadany już budynek? W takim razie przed Tobą długa droga administracyjno – prawna, by zrealizować swój upragniony Cel.

Nasz Zespół, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, zdobyte przede wszystkim w organach nadzoru budowlanego, pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów. Nasza znajomość procedur stosowanych przez organy administracji publicznej pozwoli na szybkie uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

Ponadto nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez całą procedurę począwszy od uzyskania decyzji WZZiT, aż do pozwolenia na użytkowanie budynku.

Jeżeli jesteś w trakcie budowy i wykonawca odstąpił od projektu – pomożemy Ci przejść przez skomplikowaną procedurę postępowania naprawczego przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB).

Być może nabyłeś ukończony już budynek, który okazał się zrealizowany w sposób niezgodny z wydanym pozwoleniem na budowę lub z wadami, o których nie miałeś pojęcia? Jeśli tak nasz Zespół pomoże Ci w roszczeniach z zakresu rękojmi w ramach postępowania cywilnego.

ZAKRES SPRAW, W KTÓRYCH POMAGAMY:

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • weryfikacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomoc w toku procedury planistycznej, zaskarżanie planów

 • uzyskanie decyzji WZ, odwołania i skargi od decyzji odmownych organów architektoniczno – budowlanych

 • uzyskania zgód, opinii przed wystąpienie o pozwolenie na budowę

 • udział w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę, odwołania i skargi od decyzji odmownych organów architektoniczno – budowlanych

 • postępowania naprawcze przed organami nadzoru budowlanego

 • legalizacja samowoli budowlanych przed organami nadzoru budowlanego

 • zmiana sposobu użytkowania budynków

SPRAWY CYWILNE:

 • audyt prawny nieruchomości

 • roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku

 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu zniszczeń spowodowanych przez inwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie

 • roszczenia o zaprzestanie naruszania posiadania w związku z prowadzoną inwestycją

 • ustanowienie służebności przesyłu lub służebności drogi przez grunt sąsiada

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1/109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
e-mail: biuro@mecenaskrakow.pl