PRAWO PRACY

„Twoja sprawiedliwa praca, w zgodzie z literą prawa”

mec. Adam Czaja

Zadzwoń do mnie lub napisz:

+48 575 423 844

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1 lok. 109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
biuro@mecenaskrakow.pl

PRAWO PRACY

Nasz Zespół świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto reprezentujemy liczne grono pracowników w sporach z ich pracodawcami. Specjalizujemy się w roszczeniach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (w tym ze zwolnieniami dyscyplinarnymi), a także roszczeniach związanych z nierównym traktowaniem oraz mobbingiem w pracy.

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, jak również jednostek budżetowych oraz związków zawodowych posiadamy wiedzę dotyczącą kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Pomagamy tworzyć wewnątrzzakładowe regulacje prawne, takie jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, czy też zakładowe fundusze świadczeń socjalnych.

Prowadzimy także negocjacje w razie sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikami.

Ponadto nasz Zespół prowadzi liczne sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, związane między innymi z odmową przyznania renty czy też zaniżeniem kapitału początkowego emerytury.

SPECJALIZACJE ZESPOŁU TO:

 • reprezentacja przed sądem w sprawie pracowniczej

 • sporządzanie projektów odwołań oraz innych pism procesowych

 • sprostowanie świadectwa pracy

 • tworzenie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, czy też zakładowe fundusze świadczeń socjalnych)

 • reprezentacja w sporach zbiorowych pomiędzy pracownikami a pracodawcą

 • roszczenia o niewypłacone świadczenia pracownicze (pensja, nadgodziny, ekwiwalent za urlop i inne)

 • roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

 • roszczenia związane z nierównym traktowaniem i mobbingiem

 • naruszanie praw pracowniczych

 • sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – emerytury i renty

 • wyliczenie kapitału jako podstawy emerytury

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1/109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
e-mail: biuro@mecenaskrakow.pl