SPADKI, ZACHOWKI

Czy wiesz, że Twój Spadek może być większy?

mec. Adam Czaja

Zadzwoń do mnie lub napisz:

+48 575 423 844

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1 lok. 109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
czajaprawobiuro@gmail.com

SPADKI, ZACHOWKI oraz TESTAMENTY i korzystny podział masy majątkowej po zmarłym

Śmierć człowieka to doniosłe zdarzenie prawne. W kodeksie cywilnym nazwane jest „otwarciem spadku”. Nazywa się tak, ponieważ majątek po zmarłym, to fundamentalna wartość chroniona prawem.

A spadek po bogatym krewnym należny jest przede wszystkim tym, którzy pragną go posiąść.

Zasada głosząca, że „brak znajomości prawa szkodzi”, najbardziej mści się na tych, którzy nie dbają o swoje prawa majątkowe po śmierci krewnego.

Brak zainteresowania należnym spadkiem lub zwlekanie z podjęciem decyzji w przedmiocie walki o spadek, często powoduje, że taki spadkobierca zostaje z niczym, poza żalem do reszty szczęśliwych dziedziców majątku po bogatym zmarłym.

Kancelaria pomaga zabezpieczyć interesy przyszłych i obecnych sukcesorów oraz uczestniczy w ustaleniu prawidłowego udziału procentowego w spadku. Na sam koniec walczymy w interesie Klienta o uzyskanie jak najwyższego wyniku finansowego z podziału aktywów spadku.

NASZ ZESPÓŁ POMAGA M.IN. W ZAKRESIE

 • przeprowadzenia sądownej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • podział majątku spadkowego (fizyczny lub ekonomiczny)
 • pomoc w odszukaniu i wycenie składników majątkowych spadku
 • zabezpieczenie aktywów spadku przed uszczupleniem przez osoby trzecie czy innych nieuczciwych spadkobierców
 • walka o zachowek dla osoby pominiętej w testamencie
 • obniżenie wypłaconego spadku o wcześniejsze darowizny od zmarłego
 • obalenie nieważnego testamentu na rzecz pominiętego członka rodziny
 • wykonanie testamentu przez Kancelarię
 • zabezpieczenie przez chorego dziadka spadku i dziedziczenia dla jego wnuków

 • uregulowanie prawa własności nieruchomości po zmarłych dziadkach, lub dalszych przodkac
 • uzyskanie spłaty na rzecz Klienta przez pozostałych spadkobierców z majątku spadku
 • pomoc w sprzedaży majątku spadkowego po jak najwyższej cenie
 • sądowne wyłączenie jednego ze spadkobierców z powodu niegodności wobec zmarłego
 • odzyskanie nieruchomości z zapisu windykacyjnego
 • anulowanie, obalenie lub spłata dożywocia ustanowionego na nieruchomości
 • pomoc w uzyskaniu zgody sądu na odrzucenie zadłużonego spadku przez rodzica dziecka

 • odrzucenie zadłużonego spadku przez spadkobiercę

Dane kontaktowe:

Skuteczny Mecenas
Kancelarie Radców Prawnych
mec. Adam Czaja
Rondo Mogilskie 1/109
31-516 Kraków

tel. +48 575 423 844
e-mail: biuro@mecenaskrakow.pl